Константин Дранга (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Визначити економічну ефективність капітальних вкладень!, В цей раз задача повністю)
 
Розширення випуску продукції для найбільш повного задоволення потреби ринку й запитів споживачів може бути досягнуте за рахунок реконструкції діючого підприємства, або будівництва нового. Техніко-економічні показники діючого підприємства до і після реконструкції й нового підприємства (см. нижче).
Визначити, що вигідніше - реконструювати діюче підприємство, або побудувати нове при нормативному коефіцієнті ефективності інвестицій 0.15 (двома методами). Визначити зрівняльний економічний коефіцієнт(зрівняти діюче підприємство з кращим вибраним варіантом).
Дано:
Діюче підприємство:
Річний випуск продукції:
- до реконструкції – 15000 шт.
- після реконструкції – 26000 шт.
Оптова ціна одиниці продукції:
- до реконструкції – 315 грн.
- після реконструкції – 315 грн.
Собівартість одиниці продукції:
- до реконструкції – 210 грн.
- після реконструкції – 205 грн.
Капітальні вкладення:
- до реконструкції - ______.
- після реконструкції – 58750 грн.
Нове підприємство:
Річний випуск продукції - 21000 шт.
Оптова ціна одиниці продукції - 290грн.
Собівартість одиниці продукції  -  285 грн.
Капітальні вкладення  -  80675 грн.
"Економічна ефективність капітальних вкладень", Кто попробует решить?
 
Ну кто нибудь!
"Економічна ефективність капітальних вкладень", Кто попробует решить?
 
Розширення випуску продукції для найбільш повного задоволення потреби ринку й запитів споживачів може бути досягнуте за рахунок реконструкції діючого підприємства, або будівництва нового. Техніко-економічні показники діючого підприємства до і після реконструкції й нового підприємства (см. нижче).
Визначити, що вигідніше - реконструювати діюче підприємство, або побудувати нове при нормативному коефіцієнті ефективності інвестицій 0.15 (двома методами). Визначити зрівняльний економічний коефіцієнт(зрівняти діюче підприємство з кращим вибраним варіантом).
Дано:
Витрати на покупні матеріальні ресурси в розрахунку на одиницю продукції - 450 грн.
У тому числі ПДВ (17% від їхньої ціни без ПДВ) - 57 грн.
Матеріальні витрати (без ПДВ) - 400 грн.
Витрати на оплату праці - 163 грн.
Відрахування на соціальні потреби - 87 грн.
Амортизація основних фондів - 27 грн.
Інші витрати - 36 грн.
Рівень рентабельності - 28%
Ціноутворення, Кто попробует решить?
 
Визначити вільну відпускну ціну на продукцію з урахуванням ПДВ і суму ПДВ, що належить до сплати в бюджет.
Якщо відомо: Витрати на покупні матеріальні ресурси в розрахунку на одиницю продукції, 460 грн. У тому числі ПДВ ( 17% від їхньої ціни без ПДВ), 57 грн. Витрати на виробництво по економічним елементам на одиницю продукції 400 грн. Витрати на оплату праці, 163 грн. Відрахування на соціальні потреби, 87 грн, Амортизація основних фондів, 27 грн. Інші витрати, 36 грн. Рівень рентабельності 28 грн. Всього повна собівартість - ?
Страницы: 1