Список предметов
Доходы, которые не включаются в облагаемый доход (Доходи, які не включаються до оподаткованого доходу)
21 / 24

Важный пункт для частных предпринимателей:

165.1.36. дохід   фізичної   особи   -  підприємця,  з  якого сплачується  єдиний   податок   згідно   із   спрощеною   системою оподаткування відповідно до цього Кодексу; 165.1.36 доход физического лица - предпринимателя, с которого уплачивается единый налог согласно упрощенной системой налогообложения в соответствии с этим Кодексом


0  


 Налог на доходы физических лиц (Податок на доходи фізичних осіб) | Описание курса | Налог на добавленную стоимость (Податок на додану вартість)