Список предметов
Ставки налога
24 / 24
Ставка налога на добавленную стоимость устанавливается Налоговым Кодексом в статье 193.

Стаття 193. Розміри ставок податку

     193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

     а) 17 відсотків;

     б) 0 відсотків.
Статья 193. Размеры ставок налога

193.1. Ставки налога устанавливаются от базы налогообложения в таких размерах:

а) 17 процентов;

б) 0 процентов.

Однако, следует иметь ввиду содержание раздела ХХ - переходных положений подраздела 2:

10. Встановити, що за податковими зобов'язаннями з податку на додану вартість,  що виникли:  з 1 січня 2011 року  до  31  грудня 2013 року включно ставка податку становить 20 відсотків; з 1 січня 2014 року - 17 відсотків. 10. Установить, что по налоговым обязательствам по налогу на добавленную стоимость, которые возникли с 1 января 2011 года до 31 декабря 2013 года включительно ставка налога составляет 20 процентов; с 1 января 2014 года - 17 процентов.

0  


 Объект налогообложения НДС | Описание курса