амортизаційні відрахування

Страницы: 1
RSS
[ Закрыто ] амортизаційні відрахування
 
Помогите пожалуйста решить 2 задачи....

Підприємство придбало устаткування вартістю 840 тис.грн. Розрахувати величину амортизаційних відрахувань, застосовуючи звичайний спосіб нарахування згідно чинного законодавства та прискорений метод.

Задача 2

За даними балансу нематеріальні активи підприємства становлять 3630 грн., у тому числі вартість: навчальної програми  - 1500 грн., програмного забезпечення - 630 грн., придбаної ліцензії - 1500 грн. З метою наближення балансової величини нематеріальних активів до  ринкової їх вартості  провідні фахівці підприємства вважають , що необхідно провести переоцінку окремих елементів цих активів на основі таких даних:

-       навчальна програма розроблена спеціалістами підприємства  і використовується для підвищення кваліфікації працівників на комерційних засадах. Ватість навчання за програмою одного слухача  дорівнює  500 грн. Слухачі навчаються у групах по 10  чоловік. Кількість груп - 2. Тривалість одного навчального циклу  складає 6 місяців. Прибутковість навчального процесу - 10%. Життєвий цикл програми - 2 роки.

-       витрати на створення програмного забезпечення охоплюють: заробітну плату з нарахуваннями - 500 грн.; матеріальні витрати - 80 грн.;  амортизація обладнання та інші витрати - 50 грн. Ринкова ціна програмного забезпечення на  30% перевищує витрати на його створення.

-       ліцензія на виробництво окремого вузла, що є складовою одиницею виготовлюваного пілприємством виробу, придбана за 1500 грн.  За умовою угоди між ліцензіаром і ліцензіатом підприємство має сплачувати роялті розміром 1 000 грн. протягом чотирьох років.

Дисконтна ставка - 30%. Визначити ринкову вартість нематеріальних активів.
 
Анна, прежде чем задавать вопросы, прочитайте правила форума для начала...

Вот ваша задача. И больше так не делайте.
http://profmeter.com.ua/communication/learning/course/course8/lesson308/
Страницы: 1