СтатьиRSS Поиск:
 

Фильтр
Теги:
Сортировка:  по 
  

10-12-2017 Декретные выплаты частному предпринимателю
Отличная статья-шпаргалка для частных предпринимателей. Как оформить выплаты по беременности и родам (декретные)?
Татьяна Высоцкая дает сжатую инструкцию и список документов с отсылками на нормативные акты.

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3)

24-03-2017 Україна і вектор її подальшого розвитку
Після розпаду СРСР Україна мала всі шанси стати достатньо розвинутою країною в Європі, щоб конкурувати на міжнародній арені. Однак, представники влади не змогли повною мірою використати природні, економічні та військові ресурси: третє в світі місце за кількістю ядерної зброї, потужність аграрного сектору, родючі ґрунти (чорнозем складає 44% українських ґрунтів, що у свою чергу становить десяту частину всього чорнозему в світі, як зазначається у вільній енциклопедії Вікіпедії), вигідне з точки зору торгівельного сполучення розташування тощо

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3)

02-12-2016 Проблема фінансування судів та апарату суду в Україні
З 30.09.16 вступив в силу новий Закон України «Про судоустрій та статус суддів» за яким визначаються як зміни у структурі суду, так і зміни в управлінській діяльності суду та фінансовому забезпеченні. На це також, безсумнівно, вплинули зміни до Конституції України, а саме...

(Голосов: 3, Рейтинг: 3.25)

30-10-2016 Проблематика нового ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»
З 30-ого вересня 2016 року новий Закон України «Про судоустрій та статус суддів» набрав чинності. Цей закон було прийнято для здійснення судової реформи в Україні, для покращення функціонування судової гілки влади. Однак, на мою думку, зважаючи на деякі нюанси, складається враження, що цей закон було прийнято для тримання суддівської влади під більшим контролем.
Залишилось багато невирішених або неналежно вирішених питань. Наприклад, через прийняття нового закону більшість суддів...

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.48)

13-07-2015 Наследственный договор в нотариальной практике
Особое место среди норм гражданского права, которые регулируют отношения наследования, занимают нормы, касающиеся наследственного договора, который является абсолютной новеллой Гражданского кодекса Украины 2003 года, поскольку он не был предусмотрен ни Гражданским кодексом Украинской ССР 1922 года, ни Гражданским кодексом ССР 1963 года, ни другими законодательными актами в области регулирования наследственных отношений.

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.3)

24-02-2015 Процедура определения миссии и стратегии
Существует множество определений миссии организации. Они отличаются некоторыми вариациями и в литературе получили название «классических».При этом выделяется несколько видов «классической» миссии: миссия-предназначение, стратегическое видение, бизнес-идея, миссия-ориентация и миссия-политика – основной является миссия-предназначение, а остальные формулируются по мере надобности. Руководствуясь подобными определениями специалисты, предлагающие информационные услуги в этой области, считают, что для правильного формулирования миссии необходимо некое коллективное озарение и вдохновение.

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3)

11-12-2014 Лiзiнг персонала
Поряд із розглянутими основними напрямами комплектування підприємства кадрами існує лізинг, суть якого полягає в залученні працівників на тимчасові роботи на договірній основі з іншими організаціями.

Для невеликих підприємств ця послуга буде мати істотне значення, адже саме невелика за розмірами організація може не мати вакансій для окремих спеціалістів. Ефективність діяльності усієї організації буде залежати від вірно обраного різновиду лізингу. Існуючі види лізингу персоналу, їх суть та переваги відображено...

(Голосов: 2, Рейтинг: 3.1)

28-04-2014 Комунікаційна стратегія Господарського суду
Відповідно до статей 2, 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах в мережі інтернет...

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3)

23-04-2014 Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя
У разі смерті одного із подружжя чинним законодавством передбачена можливість видачі нотаріусом за місцем відкриття спадщини іншому із подружжя свідоцтва про право власності на частку в їх спільному майні, за наявності належним способом вираженого волевиявлення другого із подружжя ( подача відповідної заяви). Повноваження з видачі таких свідоцтв входить в компетенції нотаріуса, в проваджені якого знаходиться спадкова справа. Основними підставами для видачі свідоцтв...

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3)

22-04-2014 Спадковий договір у нотаріальній практиці
Цивільний Кодекс України (стаття 1302) визначення спадкового договору не містить,описуючи, натомість, його зміст. Згідно з цією нормою за спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Проте слід зазначити...

(Голосов: 8, Рейтинг: 3.96)

22-04-2014 Нюанси правового регулювання особливого виду материнства
Подружжя має право на природні права, якими вони можуть користуватися та ніхто їм не повинен перешкоджати у цьому. Але якщо говорити про застосування методів штучної інсемінації, то в Сімейному кодексі України на сьогодні закріплена одна норма – стаття 123 Сімейного кодексу України. Положення цієї норми в Сімейному кодексі недостатньо, щоб врегулювати складні відносини, що виникають у зв’язку з народженням дитини в результаті застосування штучного способу.

(Голосов: 3, Рейтинг: 3.56)

31-03-2014 Аліменти та Аліментний договір
Трапляються випадки, коли одна сторона подружжя не в змозі працювати і забезпечувати себе (або дитину ,яка залишилася з нею/ним після розлучення). У цьому випадку ця сторона потребує фізичної допомоги з боку іншої. Тут законодавство і ввело поняття Аліменти і Аліментний дговір...

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.9)

27-03-2014 Секретний заповіт
У більшості країнах Європи (Німеччини, Іспанії, Італії, Португалії тощо) практика посвідчення та­кого виду заповіту як «секретний» (таємний або закритий) існує вже довгий час. В Україні посвідчення секретного заповіту стало мож­ливим лише з прийняттям нового Цивільного кодексу, який набрав чинності з 1 січня 2004 року. Голо­вна мета створення...

(Голосов: 17, Рейтинг: 4.31)

05-03-2014 Как правильно организовать переписку с налоговой инстпецией
Данная статья содержит выжимку из действующих нормативных актов относительно установленного порядка переписки плательщика налога и государственной налоговой инспекции.
Согласно Налоговому кодекса, раздел II, контролирующими органами являются органы доходов и сборов - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику...

(Голосов: 2, Рейтинг: 3.44)

19-11-2013 Взаимосвязь политики и экономики
В древние времена, когда человек начал объединятся в группы для выживания, появились первые примитивные экономические отношения, как между группами, так и внутри групп. Эти отношения регламентировались вождями (главами) этих групп, таким образом, зародилась политика. Политика таких групп была направленна на выживание. В связи с этим человек подстраивал свою экономику под эту цель...

(Голосов: 9, Рейтинг: 3.07)

10-10-2013 Политическая стабильность
Политическая стабильность – состояние государства, которое остается неизменным при воздействии разных факторов как внешних, так и внутренних. При политической стабильности любые отклонения в государстве регулируются в рамках определенных норм. Нормы могут быть как правовыми, так и моральными. Достичь идеальной политической стабильности..

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.16)

09-10-2013 Политика и мораль
По сей день идут споры о совместимости морали и политики. Существуют два радикальных мнения по поводу этого вопроса. Одни считают, что политика и мораль несовместимы. Другие считают, что политика и мораль взаимосвязаны...

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.28)

28-09-2013 Гарантийный ремонт. Права потребителя
Все потребители рано или поздно в своей жизни сталкиваются с поломкой товара во время гарантийного срока. Иногда при сдаче товара на гарантийный ремонт возникают проблемы...

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.48)

27-09-2013 Как вернуть непонравившийся товар?
Все мы в своей жизни после покупки товара сталкивались с ситуацией, когда попадается некачественный товар. И в этом случае мы не знали что делать. Мы не знали своих прав. Данная статья поможет понять основные положения о законе про защиту прав потребителя, чтобы понимать, что делать при покупке некачественного товара.
Для начала...

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.3)

27-09-2013 Увеличение уставного фонда
Порядок увеличения уставного фонда акционерного общества определен ст. 38 ЗУ «О хозяйственных обществах», в которой предусмотрено, что право увеличивать уставной фонд акционерное общество имеет право тогда, когда все ранее выпущенные акции полностью оплачены по стоимости, не ниже номинальной. Кроме этого...

(Голосов: 3, Рейтинг: 3.25)

13-04-2013 Управленческий учет против предпринимателей
Не стоит рассказывать, что среди людей, которые начали собственный бизнес или управляют чужим в качестве руководителей, лишь небольшая часть знакома с бухгалтерским учетом. Поэтому, чтобы управлять предприятием, они "изобретают" свой, который называют "управленческим". А поскольку учет "управленческий", то правила можно придумать свои, собственные...

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3)

13-03-2013 Сетевой маркетинг - обман?
На просторах Сети про сетевой маркетинг чаще всего можно встретить два противоположных мнения:
1. Сетевой маркетинг - это обман доверчивых граждан
2. Сетевой маркетинг - это реально эффективный способ заработка и возможность круто изменить свою жизнь к лучшему
Какое же мнение соответствует действительности?

(Голосов: 6, Рейтинг: 3.58)

18-01-2012 Как не нужно создавать миссию предприятия
Безусловно, есть много примеров, когда организации декларируют вполне достойные, понятные миссии, что, правда, свидетельствует еще раз о том, что применение данного инструмента предполагает уровень менеджмента организации должен быть, как минимум, "выше среднего", а уровень корпоративной культуры также разительно отличаться от "обычных предприятий".

Высказаться еще раз по данному поводу побудило посещение одного крупного банка. Поскольку я должен был несколько минут подождать, то я стал оглядываться по сторонам, и обнаружил рядом с собой плакат следующего содержания:

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.66)

30-01-2011 Выбор информационной системы с точки зрения эффективности инвестиций
Для того, чтобы принимать управленческие решения, основываясь на реальном положении дел, этот процесс необходимо поддержать необходимой управленческой информацией. Задача по накоплению и систематизации информации возлагается на информационную систему. И именно она во многом влияет на документооборот, порядок накопления и обработки данных, а, соответственно, на качество управленческих решений.

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.66)

14-09-2010 Акт приема-передачи товара
Данная статья представляет простой вариант акта приема-передачи товара. В большинстве случаев в этом документе нет необходимости, поскольку о факте отгрузки товара свидетельствует товарная накладная, заверенная печатью поставщика. Но, тем не менее, в отдельных случаях может возникать подобная необходимость.

(Голосов: 26, Рейтинг: 4.23)

22-07-2010 Оформление хищения имущества предприятия
Если в жизни предприятия произошло это неприятное событие, то необходимо его правильно документально оформить, чтобы не вызывать вопросов у контролирующих органов.

Итак, алгоритм действий должен быть следующим...

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.48)

04-06-2010 Центры прибыли и центры затрат. Рациональный подход
В процессе разработки и подготовки к запуску системы учета прибылей и убытков в разрезе ЦФО выяснилось, что термины "центр прибыли" и "центр затрат" понимаются несколько прямолинейно. Возникла переписка по электронной почте, в которой мне задавались участниками вопросы, которые касались понимая терминов "центр затрат" и "центр прибыли". Поскольку эти вопросы задаются не впервые, то я счел возможным опубликовать некоторые письма, чтобы на примерах разъяснить отличие прямолинейного подхода к пониманию того, что же такое "центр прибыли", "центр затрат" и как необходимо подходить к данному вопросу.

(Голосов: 9, Рейтинг: 4.01)

31-05-2010 Производственная мощность
Производственная мощность — это условный теоретически максимально возможный выпуск продукции для производственной единицы (предприятия, цеха, единицы оборудования и т.д.) за определенный период. В общем виде производственную мощность можно определить, как максимально возможный выпуск продукции в условных единицах за период времени при нормальных условиях использования оборудования и производственных ресурсов.

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.66)

10-03-2010 Акт приема-передачи ТМЦ на хранение
Форма МХ-1 "Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение" утверждена постановлением №66 Российского статистического агентства от 9 августа 1999 г. и введена в действие с 1 января 2000 г.

(Голосов: 18, Рейтинг: 3.94)

28-02-2010 Полезные изречения о маркетинге
Хотя я публикую данный текст в разделе "Статьи", он не будет статьей в полном смысле слова. Это будет своеобразный сборник интересных мыслей на тему "маркетинг". Я планирую пополнять его по мере поступления "умных мыслей" и цитат. Поэтому текст со временем будет изменяться.

(Голосов: 6, Рейтинг: 3.83)

17-02-2010 Определяем нормы расхода материалов
Ко мне периодически обращаются с вопросами по поводу обоснованности норм расхода материалов на самые разнообразные производственные нужды предприятия. Основная проблема у обращающихся за консультацией состоит в том, что им необходимо утвердить нормы расхода материалов на технологический процесс или его часть. При этом они пытаются разыскать законодательно установленные нормы расхода для своего технологического процесса и после ряда безуспешных попыток обращаются за советом.

(Голосов: 24, Рейтинг: 3.77)


Статьи 1 - 31 из 111
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все