Решение задач по Экономика пидприемства

Страницы: 1
RSS
Решение задач по Экономика пидприемства, Помогите решить 2 задачи !
 
Розв’яжіть
задачу й дайте пояснення:
Необхідно визначити загальну суму зарплати водія вантажного автомобіля
у малому підприємстві за місяць, якщо його основний оклад 2500 грн, клас –
другий, процент виконання норм виробітку – 110 %. Йому встановлено завдання 800
тонн вантажоперевезень за місяць. Фактично ним було перевезено 860 тонн, при
цьому зекономивши 60 л. бензину. За виконання завдання виплачується 10 % відрядного
заробітку, за кожен процент перевиконання – 1,5 % відрядного заробітку,
надбавка за класність – 10 % окладу; за економію палива виплачується 50 %
вартості зекономленого палива (ціна бензину – 6,80 грн. за літр).


4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Власний капітал ВАТ ”АБК” на початок року
мав таку структуру: статутний капітал (3700 тис.грн); резервний фонд (650 тис.грн);
нерозподілений прибуток минулих років (270 тис.грн). За результатами
господарювання товариство отримало 1090 тис.грн чистого прибутку. Загальні
збори акціонерів затвердили наступні напрямки його розподілу:

ü виплата матеріальної винагороди колективу – 250 тис.грн;
ü виплата дивідендів акціонерам — 20 % від суми статутного капіталу;
ü відрахування до резервного фонду — обов’язкові, відповідно до чинного законодавства (необхідно визначити самостійно);
ü решта йде на збільшення нагромаджуваної суми нерозподіленого прибутку.
Визначити змінувеличини та елементної структури власного капіталу підприємства за звітний період.
Страницы: 1