"Економічна ефективність капітальних вкладень"

Страницы: 1
RSS
"Економічна ефективність капітальних вкладень", Кто попробует решить?
 
Розширення випуску продукції для найбільш повного задоволення потреби ринку й запитів споживачів може бути досягнуте за рахунок реконструкції діючого підприємства, або будівництва нового. Техніко-економічні показники діючого підприємства до і після реконструкції й нового підприємства (см. нижче).
Визначити, що вигідніше - реконструювати діюче підприємство, або побудувати нове при нормативному коефіцієнті ефективності інвестицій 0.15 (двома методами). Визначити зрівняльний економічний коефіцієнт(зрівняти діюче підприємство з кращим вибраним варіантом).
Дано:
Витрати на покупні матеріальні ресурси в розрахунку на одиницю продукції - 450 грн.
У тому числі ПДВ (17% від їхньої ціни без ПДВ) - 57 грн.
Матеріальні витрати (без ПДВ) - 400 грн.
Витрати на оплату праці - 163 грн.
Відрахування на соціальні потреби - 87 грн.
Амортизація основних фондів - 27 грн.
Інші витрати - 36 грн.
Рівень рентабельності - 28%
 
Ну кто нибудь!
 
Константин, эта задача теоретически не может быть решена. Отдачу на вложенный капитал невозможно сравнить с рентабельностью продаж, не имея информации о периоде, за который происходят приведенные в задаче продажи и их объемах. Представьте себе, что рентабельность продаж у Вас 5%, но за месяц Вы осуществляете 100 сделок на сумму 100 тысяч. Или рентабельность продаж 100% но 1 сделка на сумму 10 тысяч. Разницу понимаете?

Ваши преподаватели просто некомпетентные люди.
Страницы: 1