Список предметов
Трудова книжка
3 / 5

 Трудова книжка

Трудова книжка як основний документ про трудову діяльність працівника дає можливість власникові при прийнятті на роботу судити про досвід роботи працівника для того, щоб вирішити питання для того, щоб вирішити питання про прийняття його на роботу або обґрунтовано відмовити в цьому. Інша важлива функція трудової функції полягає в тому, що вона є основним документом, який підтверджує стаж роботи.

Найважливіші питання, що стосуються ведення трудових книжок, визначаються постановою Кабінету Міністрів України “Про трудові книжки працівників”.Детальніше порядок ведення трудових книжок визначається Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників.

Трудові книжки ведуться українською та російською мовами. Для записів українською мовою відведений перший розділ (з першої по тридцять першу сторінку), російською — розділ другий (з тридцять першої по шістдесят третю сторінку).

Якщо в трудовій книжці заповнені всі сторінки відповідних розділів, її доповнюють вкладишем. Вкладиш вшивається до трудової книжки і заповнюється у такому ж порядку, що і трудова книжка. Видача вкладиша підтверджується штампом “Виданий вкладиш” розміром 10*25, що ставиться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Тут же робиться запис про серію і номер вкладиша. Вкладиш без трудової книжки недійсний. Вкладиш видається нового зразка (затверджений постановою Кабінету Міністрів України “Про трудові книжки працівників”), хоча б ним доповнювалася трудова книжка зразка 1974 чи 1938 років.

Власник або уповноважений ним органом зобов'язаний забезпечити ведення на підприємстві, в установі, організації Книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них. Форма цієї книги затверджена наказом Міністерства статистики України. Цю Книгу веде бухгалтерія підприємства. До Книги вносяться відомості про одержання та використання бланків трудових книжок і бланків вкладишів до них із зазначенням серії та номера кожного бланка. Бланки трудових книжок і вкладишів до них зберігаються в бухгалтерії підприємства як документи суворої звітності та видаються за заявкою у підзвіт працівникові, відповідальному за ведення трудових книжок. Цей працівник щомісяця подає в бухгалтерію звіт про наявність бланків трудових книжок і вкладишів до них, а також про суми, одержані від працівників при заповненні трудових книжок і вкладишів до них з доданням прибуткових ордерів каси підприємства. На зіпсовані під час заповнення бланки трудових книжок і вкладишів до них складається акт за встановленою формою.

На працівника покладається обов'язок подати при укладенні трудового договору належне оформлену трудову книжку. Особи, які вперше стають до роботи і не мають трудової книжки пред'являють паспорт і диплом або інший документ про освіту. Військовослужбовці, звільнені зі служби, пред'являють військовий квиток.

На власника покладається обов'язок видачі, зберігання і ведення трудових книжок.

Набула поширення трудова діяльність осіб, які навчаються на денних (стаціонарних) відділеннях у школах, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, в аспірантурі, а також на курсах. Учням загальноосвітніх шкіл повинні видаватися довідки про трудову діяльність, на підставі яких запис до трудової книжки вноситься підприємством, яке вперше приймає працівника на роботу (коли працівник уже не буде мати статус учня).

Видача працівнику трудової книжки, крім випадків звільнення, не передбачена. У разі необхідності власник або уповноважений ним орган видає працівникові на його прохання виписки з трудової книжки.

0  


 Трудовий контракт | Описание курса | Соцiальнi виплати