Список предметов
Початкові знання
1 / 2


ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКИ

Фізика - наука, що вивчає найбільш загальні закономірності явищ природи, властивості і будову матерії, закони її руху. Слово «ФІЗИКА» походить від грецького «physis» - природа.

ЩО ВИВЧАЄ ФІЗИКА

Фізика відноситься до точних наук і вивчає кількісні та якісні закономірності явищ. Закони фізики лежать в основі всього природознавства і являють собою кількісні співвідношення, сформульовані математичною мовою.


ВИДИ ФІЗИЧНОЇ НАУКИ

Розрізняють експериментальну і теоретичну фізику. Мета першої - проведення експериментів для перевірки відомих фізичних законів і виявлення нових явищ природи. Мета другої - формулювання законів природи, пояснення конкретних явищ на основі цих законів, а також передбачення нових явищ.

ДИСЦИПЛІНИ

- по досліджуваним об'єктам:

* фізика елементарних часток;

* фізика ядра;

* фізика атомів і молекул;

* фізика газів і рідин;

* фізика твердого тіла;

* фізика плазми;

- за формами руху матерії:

* механіка матеріальної точки і твердого тіла;

* механіка суцільних середовищ;

* термодинаміка;

* електродинаміка;

*теорія тяжіння;

* квантова механіка;

* квантова теорія поля.
Содержание главы:

0  


Описание курса | Симетрія в фізиці