Пишем ответ в налоговую милицию


15-09-2009

Пишем ответ в налоговую милицию

Очень часто налоговая милиция пытается получить у предприятий информацию, касающуюся их деятельности, а потом, на ее же основании устроить проверку "с пристрастием", чтобы выполнить план по поступлению денежных средств в бюджет. В этом случае, грамотно составленный с юрилической точки зрения ответ поможет избежать потенциальных неприятностей.

Итак, вот что имеет, а что не имеет право запрашивать налоговая милиция и как примерно должен выглядеть ответ на письменный запрос.

На Ваш запит №ХХХ від ХХ.ХХ.200Х р. ТОВ «ХХХ» повідомляє, що загальні засади проведення перевірок платників податків органами державної податкової служби (далі – ДПС) закріплені, насамперед, у Законі України “Про державну податкову службу в Україні” (далі – Закон), а також в Указі Президента України “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності” №817/98 від 23 липня 1998 р.

Відповідно до ст. 11 Закону органи ДПС мають право:

- здійснювати документальні невиїзні перевірки (на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів) незалежно від способу їх подачі), а також планові та позапланові виїзні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), додержання валютного законодавства юридичними особами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичними особами, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами України покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), крім Національного банку України та його установ (далі - платники податків)

- при проведенні перевірок вилучати у підприємств, установ та організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов'язкових платежів), а при проведенні арешту активів платника податків на підставі рішення суду - вилучати оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, який скріплюється підписами представника органу державної податкової служби та платника податків, і залишенням копій таких документів платнику податків. Забороняється вилучення у суб'єктів господарської діяльності документів, що не підтверджують факти порушення законів України про оподаткування;

Відповідно до ст.11-1 Закону працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні.

Крім того, на теперішній час в Україні діє Постанова Кабінету міністрів України від 21 травня 2009 року № 502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року», в якій чітко зазначено, що органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності до 31 грудня 2010 р. слід установити обмеження щодо проведення позапланових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб'єктом господарювання до відповідного органу письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням.

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та способом, що передбачені Конституцією та законами України.

При цьому незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб забороняються, а органи державної влади та посадові особи зобов'язані здійснювати інспектування та перевірки діяльності суб'єктів господарювання, дотримуючись вимог законодавства, поважаючи права та законні інтереси суб'єктів господарювання, згідно з абз. 6 ч. 1 ст. 6 та ч. 5, 6 ст. 19 Господарського кодексу України.

Зі свого боку запевняємо Вас, що у своїй діяльності наше підприємство дотримується вимог Конституції України та норм чинного законодавства України і в разі пред'явлення вимог, що ґрунтуються на нормах чинного законодавства України, вони виконуються в передбачені законодавством України порядок та терміни.


Возврат к списку

(Голосов: 9, Рейтинг: 3.59)

Материалы по теме:


array_values(): Argument #1 ($array) must be of type array, null given