Список предметов
Магнитное поле
41 / 41

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. МАГНІТНЕ ПОЛЕ


Магнитное поле – пространство, которое существует вокруг любого движущегося заряда – проводника с током.

Магнитные линии магнитного поля – замкнутые линии, со всех сторон охватывающие проводник.

Свойства магнитного поля:

- проходит сквозь любую среду;

- сильнее у проводника с током.

Электродвигатель состоит из статора – неподвижная часть (корпус и электромагниты), и якоря – подвижная часть (рамки и коллектор (полукольца)).

Преимущества электродвигателей:

- при одинаковой мощности имеют меньшие размеры, чем тепловые;

- не выделяют газов, дыма и пара;

- не загрязняют воздух;

- не нужен запас топлива и воды;

- можно установить в любом удобном месте;

- высокий КПД.

Магнітне поле - простір, який існує навколо будь-якого рухомого заряду - провідника зі струмом.

Магнітні лінії магнітного поля - замкнуті лінії, що з усіх боків охоплюють провідник.

Властивості магнітного поля:

- проходить крізь будь-яке середовище;

- сильніше у провідника зі струмом.

Електродвигун складається із статора - нерухома частина (корпус і електромагніти), і якоря - рухома частина (рамки і колектор (півкільця)).

Переваги електродвигунів:

- при однаковій потужності мають менші розміри, ніж теплові;

- не виділяють газів, диму і пари;

- не забруднюють повітря;

- не потрібен запас палива і води;

- можна встановити в будь-якому зручному місці;

- високий ККД.

10380.6235  


 Полезная мощность электромотора | Описание курса | Тесты (1)