Список предметов
Книга регистрации инвентаризаций
32 / 105

Форма книги регистрации инвентаризаций


Додаток N 2

до Інструкції по інвентаризації

основних засобів, нематеріальних

активів, товарно-матеріальних

цінностей, грошових коштів і

документів та розрахунків

Книга

реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій

___________________________________________________________________________

(назва підприємства)

Розпочата ______________________ «____»__________________ 20_____р.

Завершена ______________________ «____»__________________ 20_____р.

№ п/п

Прізвище і посада працівника, який провів контрольну перевірку

Назва підприємства, яке перевіряється, складу, комори, цеху і т.ін.

Прізвище матеріально відповідальної особи (бригадира)

Дата проведення контрольної перевірки

Значиться в інвентаризаційному описі

кількість наймен. цінностей

сума

1

2

3

4

5

6

7


продовження таблиці

Перевірено цінностей

Результати контрольної перевірки

Рішення адм-ції про результати перевірки

Підпис особи, яка проводила перевірку

нестача

надлишки

кількість найменувань цінностей

сума

кількість

сума

кількість

сума

.


0  


 Акт инвентаризации. Акт інвентаризації цінностей | Описание курса | Ведомость результатов инвентаризации