СтатьиRSS Поиск:
 

Фильтр
Теги:
Сортировка:  по 
  

10-12-2017 Декретные выплаты частному предпринимателю
Отличная статья-шпаргалка для частных предпринимателей. Как оформить выплаты по беременности и родам (декретные)?
Татьяна Высоцкая дает сжатую инструкцию и список документов с отсылками на нормативные акты.

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3)

24-03-2017 Україна і вектор її подальшого розвитку
Після розпаду СРСР Україна мала всі шанси стати достатньо розвинутою країною в Європі, щоб конкурувати на міжнародній арені. Однак, представники влади не змогли повною мірою використати природні, економічні та військові ресурси: третє в світі місце за кількістю ядерної зброї, потужність аграрного сектору, родючі ґрунти (чорнозем складає 44% українських ґрунтів, що у свою чергу становить десяту частину всього чорнозему в світі, як зазначається у вільній енциклопедії Вікіпедії), вигідне з точки зору торгівельного сполучення розташування тощо

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3)

02-12-2016 Проблема фінансування судів та апарату суду в Україні
З 30.09.16 вступив в силу новий Закон України «Про судоустрій та статус суддів» за яким визначаються як зміни у структурі суду, так і зміни в управлінській діяльності суду та фінансовому забезпеченні. На це також, безсумнівно, вплинули зміни до Конституції України, а саме...

(Голосов: 3, Рейтинг: 3.25)

30-10-2016 Проблематика нового ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»
З 30-ого вересня 2016 року новий Закон України «Про судоустрій та статус суддів» набрав чинності. Цей закон було прийнято для здійснення судової реформи в Україні, для покращення функціонування судової гілки влади. Однак, на мою думку, зважаючи на деякі нюанси, складається враження, що цей закон було прийнято для тримання суддівської влади під більшим контролем.
Залишилось багато невирішених або неналежно вирішених питань. Наприклад, через прийняття нового закону більшість суддів...

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.48)

13-07-2015 Наследственный договор в нотариальной практике
Особое место среди норм гражданского права, которые регулируют отношения наследования, занимают нормы, касающиеся наследственного договора, который является абсолютной новеллой Гражданского кодекса Украины 2003 года, поскольку он не был предусмотрен ни Гражданским кодексом Украинской ССР 1922 года, ни Гражданским кодексом ССР 1963 года, ни другими законодательными актами в области регулирования наследственных отношений.

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.3)

24-02-2015 Процедура определения миссии и стратегии
Существует множество определений миссии организации. Они отличаются некоторыми вариациями и в литературе получили название «классических».При этом выделяется несколько видов «классической» миссии: миссия-предназначение, стратегическое видение, бизнес-идея, миссия-ориентация и миссия-политика – основной является миссия-предназначение, а остальные формулируются по мере надобности. Руководствуясь подобными определениями специалисты, предлагающие информационные услуги в этой области, считают, что для правильного формулирования миссии необходимо некое коллективное озарение и вдохновение.

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3)

11-12-2014 Лiзiнг персонала
Поряд із розглянутими основними напрямами комплектування підприємства кадрами існує лізинг, суть якого полягає в залученні працівників на тимчасові роботи на договірній основі з іншими організаціями.

Для невеликих підприємств ця послуга буде мати істотне значення, адже саме невелика за розмірами організація може не мати вакансій для окремих спеціалістів. Ефективність діяльності усієї організації буде залежати від вірно обраного різновиду лізингу. Існуючі види лізингу персоналу, їх суть та переваги відображено...

(Голосов: 2, Рейтинг: 3.1)

28-04-2014 Комунікаційна стратегія Господарського суду
Відповідно до статей 2, 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах в мережі інтернет...

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3)

23-04-2014 Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя
У разі смерті одного із подружжя чинним законодавством передбачена можливість видачі нотаріусом за місцем відкриття спадщини іншому із подружжя свідоцтва про право власності на частку в їх спільному майні, за наявності належним способом вираженого волевиявлення другого із подружжя ( подача відповідної заяви). Повноваження з видачі таких свідоцтв входить в компетенції нотаріуса, в проваджені якого знаходиться спадкова справа. Основними підставами для видачі свідоцтв...

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3)

22-04-2014 Спадковий договір у нотаріальній практиці
Цивільний Кодекс України (стаття 1302) визначення спадкового договору не містить,описуючи, натомість, його зміст. Згідно з цією нормою за спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Проте слід зазначити...

(Голосов: 8, Рейтинг: 3.96)

22-04-2014 Нюанси правового регулювання особливого виду материнства
Подружжя має право на природні права, якими вони можуть користуватися та ніхто їм не повинен перешкоджати у цьому. Але якщо говорити про застосування методів штучної інсемінації, то в Сімейному кодексі України на сьогодні закріплена одна норма – стаття 123 Сімейного кодексу України. Положення цієї норми в Сімейному кодексі недостатньо, щоб врегулювати складні відносини, що виникають у зв’язку з народженням дитини в результаті застосування штучного способу.

(Голосов: 3, Рейтинг: 3.56)

31-03-2014 Аліменти та Аліментний договір
Трапляються випадки, коли одна сторона подружжя не в змозі працювати і забезпечувати себе (або дитину ,яка залишилася з нею/ним після розлучення). У цьому випадку ця сторона потребує фізичної допомоги з боку іншої. Тут законодавство і ввело поняття Аліменти і Аліментний дговір...

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.9)

27-03-2014 Секретний заповіт
У більшості країнах Європи (Німеччини, Іспанії, Італії, Португалії тощо) практика посвідчення та­кого виду заповіту як «секретний» (таємний або закритий) існує вже довгий час. В Україні посвідчення секретного заповіту стало мож­ливим лише з прийняттям нового Цивільного кодексу, який набрав чинності з 1 січня 2004 року. Голо­вна мета створення...

(Голосов: 17, Рейтинг: 4.31)

05-03-2014 Как правильно организовать переписку с налоговой инстпецией
Данная статья содержит выжимку из действующих нормативных актов относительно установленного порядка переписки плательщика налога и государственной налоговой инспекции.
Согласно Налоговому кодекса, раздел II, контролирующими органами являются органы доходов и сборов - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику...

(Голосов: 2, Рейтинг: 3.44)

19-11-2013 Взаимосвязь политики и экономики
В древние времена, когда человек начал объединятся в группы для выживания, появились первые примитивные экономические отношения, как между группами, так и внутри групп. Эти отношения регламентировались вождями (главами) этих групп, таким образом, зародилась политика. Политика таких групп была направленна на выживание. В связи с этим человек подстраивал свою экономику под эту цель...

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.07)

10-10-2013 Политическая стабильность
Политическая стабильность – состояние государства, которое остается неизменным при воздействии разных факторов как внешних, так и внутренних. При политической стабильности любые отклонения в государстве регулируются в рамках определенных норм. Нормы могут быть как правовыми, так и моральными. Достичь идеальной политической стабильности..

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.16)

09-10-2013 Политика и мораль
По сей день идут споры о совместимости морали и политики. Существуют два радикальных мнения по поводу этого вопроса. Одни считают, что политика и мораль несовместимы. Другие считают, что политика и мораль взаимосвязаны...

(Голосов: 3, Рейтинг: 3.33)

28-09-2013 Гарантийный ремонт. Права потребителя
Все потребители рано или поздно в своей жизни сталкиваются с поломкой товара во время гарантийного срока. Иногда при сдаче товара на гарантийный ремонт возникают проблемы...

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.48)

27-09-2013 Как вернуть непонравившийся товар?
Все мы в своей жизни после покупки товара сталкивались с ситуацией, когда попадается некачественный товар. И в этом случае мы не знали что делать. Мы не знали своих прав. Данная статья поможет понять основные положения о законе про защиту прав потребителя, чтобы понимать, что делать при покупке некачественного товара.
Для начала...

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.3)

27-09-2013 Увеличение уставного фонда
Порядок увеличения уставного фонда акционерного общества определен ст. 38 ЗУ «О хозяйственных обществах», в которой предусмотрено, что право увеличивать уставной фонд акционерное общество имеет право тогда, когда все ранее выпущенные акции полностью оплачены по стоимости, не ниже номинальной. Кроме этого...

(Голосов: 3, Рейтинг: 3.25)

13-04-2013 Управленческий учет против предпринимателей
Не стоит рассказывать, что среди людей, которые начали собственный бизнес или управляют чужим в качестве руководителей, лишь небольшая часть знакома с бухгалтерским учетом. Поэтому, чтобы управлять предприятием, они "изобретают" свой, который называют "управленческим". А поскольку учет "управленческий", то правила можно придумать свои, собственные...

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3)

13-03-2013 Сетевой маркетинг - обман?
На просторах Сети про сетевой маркетинг чаще всего можно встретить два противоположных мнения:
1. Сетевой маркетинг - это обман доверчивых граждан
2. Сетевой маркетинг - это реально эффективный способ заработка и возможность круто изменить свою жизнь к лучшему
Какое же мнение соответствует действительности?

(Голосов: 6, Рейтинг: 3.58)

18-01-2012 Как не нужно создавать миссию предприятия
Безусловно, есть много примеров, когда организации декларируют вполне достойные, понятные миссии, что, правда, свидетельствует еще раз о том, что применение данного инструмента предполагает уровень менеджмента организации должен быть, как минимум, "выше среднего", а уровень корпоративной культуры также разительно отличаться от "обычных предприятий".

Высказаться еще раз по данному поводу побудило посещение одного крупного банка. Поскольку я должен был несколько минут подождать, то я стал оглядываться по сторонам, и обнаружил рядом с собой плакат следующего содержания:

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.66)

30-01-2011 Выбор информационной системы с точки зрения эффективности инвестиций
Для того, чтобы принимать управленческие решения, основываясь на реальном положении дел, этот процесс необходимо поддержать необходимой управленческой информацией. Задача по накоплению и систематизации информации возлагается на информационную систему. И именно она во многом влияет на документооборот, порядок накопления и обработки данных, а, соответственно, на качество управленческих решений.

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.66)

14-09-2010 Акт приема-передачи товара
Данная статья представляет простой вариант акта приема-передачи товара. В большинстве случаев в этом документе нет необходимости, поскольку о факте отгрузки товара свидетельствует товарная накладная, заверенная печатью поставщика. Но, тем не менее, в отдельных случаях может возникать подобная необходимость.

(Голосов: 26, Рейтинг: 4.23)

22-07-2010 Оформление хищения имущества предприятия
Если в жизни предприятия произошло это неприятное событие, то необходимо его правильно документально оформить, чтобы не вызывать вопросов у контролирующих органов.

Итак, алгоритм действий должен быть следующим...

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.48)

04-06-2010 Центры прибыли и центры затрат. Рациональный подход
В процессе разработки и подготовки к запуску системы учета прибылей и убытков в разрезе ЦФО выяснилось, что термины "центр прибыли" и "центр затрат" понимаются несколько прямолинейно. Возникла переписка по электронной почте, в которой мне задавались участниками вопросы, которые касались понимая терминов "центр затрат" и "центр прибыли". Поскольку эти вопросы задаются не впервые, то я счел возможным опубликовать некоторые письма, чтобы на примерах разъяснить отличие прямолинейного подхода к пониманию того, что же такое "центр прибыли", "центр затрат" и как необходимо подходить к данному вопросу.

(Голосов: 9, Рейтинг: 4.01)

31-05-2010 Производственная мощность
Производственная мощность — это условный теоретически максимально возможный выпуск продукции для производственной единицы (предприятия, цеха, единицы оборудования и т.д.) за определенный период. В общем виде производственную мощность можно определить, как максимально возможный выпуск продукции в условных единицах за период времени при нормальных условиях использования оборудования и производственных ресурсов.

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.66)

10-03-2010 Акт приема-передачи ТМЦ на хранение
Форма МХ-1 "Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение" утверждена постановлением №66 Российского статистического агентства от 9 августа 1999 г. и введена в действие с 1 января 2000 г.

(Голосов: 18, Рейтинг: 3.94)

28-02-2010 Полезные изречения о маркетинге
Хотя я публикую данный текст в разделе "Статьи", он не будет статьей в полном смысле слова. Это будет своеобразный сборник интересных мыслей на тему "маркетинг". Я планирую пополнять его по мере поступления "умных мыслей" и цитат. Поэтому текст со временем будет изменяться.

(Голосов: 6, Рейтинг: 3.83)

17-02-2010 Определяем нормы расхода материалов
Ко мне периодически обращаются с вопросами по поводу обоснованности норм расхода материалов на самые разнообразные производственные нужды предприятия. Основная проблема у обращающихся за консультацией состоит в том, что им необходимо утвердить нормы расхода материалов на технологический процесс или его часть. При этом они пытаются разыскать законодательно установленные нормы расхода для своего технологического процесса и после ряда безуспешных попыток обращаются за советом.

(Голосов: 24, Рейтинг: 3.77)

10-02-2010 Выкладка - искусство продаж
В процессе организации торговли кроме того, что специалисту по организации продаж необходимо оперировать такими понятиями, как SKU (ассортиментная позиция), facing (фэйсинг), он должен также владеть знаниями в области правил выкладки товара. Непосвященному человеку может показаться странным, что ошибки в выкладке могут стоить производителю огромных сумм в виде непроданных товаров.

(Голосов: 8, Рейтинг: 3.51)

17-01-2010 Акт приема-передачи на ответственное хранение
Кроме наличия самого подписанного договора, факт передачи товарно-материальных ценностей на ответственное хранение должен фиксироваться документально.
В простых случаях можно воспользоваться таким документом:

(Голосов: 20, Рейтинг: 3.84)

14-01-2010 Люди, которые добились успеха
В этом тексте я решил собрать несколько цитат, которые произвели на меня наибольшее впечатление. Прочтите это, и Вы поймете, почему люди, которые сказали эти слова, добились успеха в жизни. Пусть эти слова станут и Вашим девизом!

(Голосов: 16, Рейтинг: 3.93)

08-01-2010 Аттестация персонала - что она дает "для жизни"
Исходя из практики, проведение аттестации с целью увольнения - дело крайне трудоемкое и малоперспективное. Поэтому, использование аттестации с такими узкими целями будет похоже на использование микроскопа для колки орехов. Поэтому, давайте поговорим о пользе, которую организация может извлечь из процесса аттестации.

(Голосов: 10, Рейтинг: 3.81)

04-12-2009 Оценка персонала методом 360 градусов: Система Высоцкого
Оценка персонала по методу 360 градусов является достаточно популярной методикой и завоевывает все больше поклонников. Одной из причин популярности этого метода является то, что директор (менеджер) по персоналу "перекладывает" обязанность оценки профессионализма, деловых качеств, коммуникативных качеств и т.д. на своих же коллег, компетенция которых по данным аспектам оценки намного выше. Сам процесс оценки также перекладывается на плечи самих работников, что существенно сокращает время проведения оценки. Но, несмотря на все положительные стороны, в системе оценки персонала методом 360 градусов присутствуют и очевидные недостатки. Рассмотрим их подробнее.

(Голосов: 8, Рейтинг: 3.96)

17-10-2009 Функциональные обязанности экспедитора-кассира
Предлагаю Вашему вниманию образец инструкции относительно обязанностей экспедитора-кассира.

(Голосов: 9, Рейтинг: 3.96)

17-10-2009 Инструкция для экспедитора-кассира
Четкая формулировка последовательности операций и деятельности сотрудников предприятия избавляет от множества будущих проблем.

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.9)

28-09-2009 Инструкция по изменению отпускных цен
Регламент действий на предприятии, когда курс национальной валюты непрерывно "ползет". В таких условиях удержать экономику предприятия в заданных рамках крайне важно. Процесс этот должен работать на регулярной основе и постоянно выполняться службами предприятия. Поэтому он обязательно должен быть закреплен регламентирующими документами.

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.9)

23-09-2009 Юмор и бизнес
Подборка шуток и смешных изречений о бизнесе.

(Голосов: 12, Рейтинг: 3.6)

18-09-2009 Регламент использования печатей и штампов
Когда в организации одна единственная печать, она обычно хранится у директора или главного бухгалтера и вопросов не возникает. Но когда бизнес растет - появляется печать для налоговых накладных, штампы для доверенностей и командировочных удостоверений, печати для склада и много других. Тогда возникает проблема урегулирования использования всех имеющихся штампов и печатей. Предлагаю Вашему вниманию пример регламента, регулирующего эти вещи.

(Голосов: 15, Рейтинг: 3.89)

16-09-2009 Эффективное использование оборотных средств
Денежные средства, которые находятся в распоряжении предприятия — это основной инструмент, с помощью которого генерируется прибыль. Более того, для предприятий, занимающихся торговой деятельностью, чем большим количеством оборотных средств оно располагает, тем больше возможности для генерации прибыли.

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.9)

15-09-2009 Пишем ответ в налоговую милицию
Очень часто налоговая милиция пытается получить у предприятий информацию, касающуюся их деятельности, а потом, на ее же основании устроить проверку "с пристрастием", чтобы выполнить план по поступлению денежных средств в бюджет. В этом случае, грамотно составленный с юрилической точки зрения ответ поможет избежать потенциальных неприятностей.
Итак, вот что имеет, а что не имеет право запрашивать налоговая милиция и как примерно должен выглядеть ответ на письменный запрос.

(Голосов: 9, Рейтинг: 3.59)

09-09-2009 Процедура контроля оформления документов
В работе отечественных бухгалтеров всегда есть проблема - коллеги приносят для обработки документы, которые не могут быть приняты к учету в связи с их неправильным оформлением. И очень часто груз переоформления ложится на плечи бухгалтера. В результате предприятие платит больше НДС, в учете числится дебиторская задолженность, которая фактически отсутствует, но акт выполненных работ оформлен неправильно и так далее.
Чтобы этого не происходило, мы разработали простую процедуру контроля правильности оформления документов, которая организует нормальный документооборот и позволяет бухгалтерам не заниматься несвойственной им работой.

(Голосов: 8, Рейтинг: 3.96)

08-09-2009 Процедура контроля дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность - один из многих способов для предприятия потерять свои деньги. Нет такого предприятия, которое бы периодически не занималось взысканием долгов. Чтобы не допускать возникновения неприятных ситуаций, публикую процедуру контроля дебиторской задолженности.

(Голосов: 13, Рейтинг: 3.71)

07-09-2009 Бланк данных процедуры выбора поставщика
Рано или поздно каждая организация приходит к выводу о необходимости оптимизировать не только сами затраты на снабжение, поставку материалов, товаров и услуг, но и формализовать процедуру выбора поставщика и проведения тенедра.

В помощь предоставляю бланк выбора поставщика во время проведения тендера на закупки.

(Голосов: 9, Рейтинг: 4.01)

06-09-2009 Что делать в условиях резкой девальвации национальной валюты
Не так давно, по запросу одной организации, я разрабатывал комплекс мер по действиям в условиях резкой девальвации курса национальной валюты. Сейчас, когда это стало достаточно актуальным, я хочу поделиться краткой инструкцией по действиям в такой ситуации. Безусловно, план действий в такой ситуации гораздо шире, но даже такая краткая информация должна помочь.

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.9)

03-09-2009 Считаем необходимость в оборотных средствах
Когда бизнес начинает расти, казалось бы, у предприятия должно быть все в полном порядке. Но именно на данном этапе все могут погубить "болезни роста". Одна из таких болезней - дефицит оборотных средств. Происходит это потому, что деньги не превращаются мгновенно в вожделенную для предпринимателя прибыль. Значительную часть времени они находятся в других формах - в пути к поставщику, в виде товаров на складе, доставляются потребителю в виде готовой продукции и еще некоторое время находятся внутри банковской системы, пока не попадут к нам на счет

(Голосов: 11, Рейтинг: 3.87)

02-09-2009 Сколько стоит 1 км пробега?
Сейчас по телевидению активно идет реклама автотранспортных средств на базе "Газель". Кроме того, отдельное внимание уделяется тому, как прибыльно использовать такие грузовички и микроавтобусы. Цифра, которую приводит производитель в расчете себестоимости пробега 1 км грузовичка "Газель" меня несколько смущала и раньше. Но реагировать на всякие глупости у меня не было желания.

Но, недавно, по просьбе одного предприятия я сделал подобный расчет. В этом расчете были и автомобили марки "ГАЗ". И вот что выяснилось...

(Голосов: 9, Рейтинг: 3.8)

01-09-2009 Сколько стоит отгрузка?
Задумывались ли Вы когда-нибудь над тем, сколько стоит тот или иной бизнес-процесс? Сколько стоит выписать счет, оформить накладную? Каким должен быть размер минимального заказа? С какого уровня клиент должен быть VIP?

Надеюсь, в определении уровня затрат на бизнес процессы Вам поможет такой пример, который мне реально пришлось просчитать.

(Голосов: 8, Рейтинг: 3.96)

07-08-2009 К Вам пришли с проверкой
Проверки деятельности предпринимателей регулируются в соответствии с Указом Президента Украины "О некоторых мерах по дерегулироавнию предпринимательской деятельности" от 23.07.98 г.
Появление этого Указа Президента Украины вызвано в первую очередь тем, что предпринимательство в Украине  находится под давлением чрезмерного государственного регулирования. Необходимость выполнения значительного количества установленных различными нормативами разного уровня правил и процедур тормозит появление на рынке новых субъектов предпринимательской деятельности и мешает нормальной работе уже действующих субъектов предпринимательства.

(Голосов: 28, Рейтинг: 3.45)

27-07-2009 Сколько стоит накладная?
В принципе, все можно посчитать. Иногда такие расчеты полезны для понимания процесса возникновения затрат, а также для оптимизации бизнес-процессов. Как только все переводится в денежные знаки, сразу появляется желание упростить, ускорить, усовершенстововать...

(Голосов: 8, Рейтинг: 3.96)

22-07-2009 Инструкция по вводу основных средств в эксплуатацию
Пришлось написать инструкцию по вводу основных средств в эксплуатацию. Теоретические основы данной инструкции можно посмотреть в разделе "Учет основных средств". Дело в том, что для новых бухгалтеров без опыта работы часто было неясно что и как делать. Думаю эта инструкция пригодиться многим.

(Голосов: 87, Рейтинг: 3.49)

08-07-2009 Нужно ли нотариальное оформление при договоре поручения?
Правила оформления и выполнения договора поручения регулируются статьями 1000-1010 Гражданского Кодекса Украины.

Согласно договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Действия, совершенные поверенным создают, изменяют, прекращают гражданские права и обязанности доверителя...

(Голосов: 9, Рейтинг: 4.01)

02-07-2009 О кризисе с улыбкой 3
По завершению торгов во вторник индекс СКСС (Соль, крупы, сахар, спички) составил 1500 пунктов. Президент сказал, что это хорошо. Значит, это хорошо. Индекс ПВДз (пиво, водка, доступная закуска) напротив упал, что еще лучше для здоровья нации.
Некоторую настороженность вызывает слишком холодное лето. Это может привести к низкому урожаю огурцов и соответственно, падению фьючерсов на соль.

(Голосов: 9, Рейтинг: 4.01)

19-06-2009 Увольняем кассира
Я регулярно просматриваю популярные поисковые запросы, по которым пользователи приходят на мой сайт, поэтому заходы по запросам, на которые в материалах моего сайта отсутствует необходимая информация вызывают у меня особое внимание.

Именно такова история написания данной статьи. Когда заходы по запросу "акт приема-передачи денежных средств" утвердились в топ 20 самых популярных, я решил ответить: "нет такого акта!". Ну а теперь по сути вопроса о том, как сделать это правильно.

(Голосов: 29, Рейтинг: 3.31)

06-06-2009 Инструктируем менеджеров по продажам
Эта статья продолжает цикл моих статей о наведении порядка в информационной системе предприятия и формировании ряда регламентирующих документов, касающихся взаимодействия пользователей с информационной системой.

Возникла следующая проблема - нужно, чтобы агенты по продажам имели возможность редактировать данные по клиентам в базе данных, которые ранее редактировались централизовано. Поэтому теперь родился такой документ.

(Голосов: 10, Рейтинг: 4.06)

29-05-2009 Инструкция о передаче дел Главным бухгалтером
Когда я описал порядок передачи дел от одного главного бухгалтера к другому главбуху, на сайт начали заходить пользователи по запросу "Инструкция о передаче дел". Поэтому представляю Вашему вниманию инструкцию о передаче дел новому главному бухгалтеру. При возникновении вопросов пишите в форуме (я его регулярно просматриваю) или прямо комментарии к статье.

(Голосов: 26, Рейтинг: 3.59)

28-05-2009 Какие документы необходимы при доставке товара покупателю
В практике работы предприятия часто возникает вопрос о том, какие документы необходимы для сопровождения и доставки товаров, которые реализуются покупателям. Чтобы не возникало проблем с контролирующими органами, мне пришлось разработать инструкцию по отрузке товара для сотрудников предприятия.

(Голосов: 15, Рейтинг: 3.97)

28-05-2009 Надо ли подавать отчетность государственному регистратору?
С 1 января 2007 года украинское законодательство пополнилось новой нормой, посвященной финансовой отчетности. В части третьей ст.14 Закона о бухучете «предприятия (кроме бюджетных учреждений) обязаны представлять (направлять заказным письмом) государственному регистратору по местонахождению регистрационного дела не позднее чем до 1 июня года, наступающего за отчетным периодом, финансовую отчетность о хозяйственной деятельности в составе баланса и отчета о годовых финансовых результатах».

(Голосов: 11, Рейтинг: 4.11)

22-05-2009 Увольняем директора
Директор всегда является ключевой фигурой на предприятии. Это лицо, которое имеет право первой подписи, владеет полной информацией о состоянии текущих дел, хранит важные документы, часто — это материально ответственное лицо.
Рано или поздно собственник бизнеса приходит к осознанию необходимости передать управление фирмой наемному менеджеру.  Также, наемные менеджеры "имеют склонность" к перемене места работы.

(Голосов: 31, Рейтинг: 3.57)

16-05-2009 Закрытие периода в 1С:Предприятие. Продолжаем наводить порядок
Когда организация имеет дело с данными, рано или поздно возникает необходимость в их корректировке за прошедшие периоды. И вроде бы ничего страшного в этом нет, но такие корректировки оказывают непосредственное влияние на информацию, актуальную для текущих периодов. Например, на состояние остатков товаров на складах, денежных средств в кассе, материалов в производстве...

(Голосов: 10, Рейтинг: 4.06)

13-05-2009 Регулярный менеджмент. Упорядочиваем работу с программным обеспечением
В моей работе финансовым директором такие ситуации возникали неоднократно. В общем, все бы было ничего, если бы не "человеческий фактор". Работнику предприятия чаще намного легче сказать, что "ваша программа не работает" или "ваша программа показывает всякую ерунду" или "программа считает неправильно", чем признаться в собственной некомпетентности...

(Голосов: 10, Рейтинг: 3.91)

11-05-2009 Что такое "зона ответственности"?
Понятие «Зона ответственности» часто встречается в литературе. Но, если Вы задумаетесь над конкретной формулировкой данного понятия, то выяснится, что, несмотря на массовое применение, точного определения обычно никто не дает. И это неудивительно...

(Голосов: 17, Рейтинг: 3.82)

07-04-2009 Осторожно! Сетевой маркетинг!
Объявления о легком заработке просто заполонили Интернет и газеты с объявлениями. Обещания звучат самые радужные, вплоть до яхт с самолетами, а про личные BMW и говорить нечего.

(Голосов: 77, Рейтинг: 3.78)

28-03-2009 О том как не нужно зарабатывать в Интернете
В настоящее время значительная часть Интернет просто забита рекламными объявлениями, предлагающими быстро и легко заработать энную сумму денежных знаков. Сопровождается все это информационным шумом о том, что сейчас в Сети не зарабатывает только ленивый...

(Голосов: 14, Рейтинг: 4.09)

18-03-2009 Шариковая ручка, которая взорвала рынок
Байрон Марсель Бич изобрел первую шариковую ручку для одноразового использования. До 1950 года, он разрабатывал дешевую ручку и, добившись результата, попытался продать свою идею. Ему дали от ворот поворот...

(Голосов: 14, Рейтинг: 4.22)

16-03-2009 Соичиро Хонда
Нет никаких "быстрых побед" или "легких удач" в мире крупномасштабных инноваций. Только очень целеустремленные и упорные личности могут преодолеть постоянные кризисы и ухабы, встречающиеся на пути к любой цели.

(Голосов: 9, Рейтинг: 4.01)

11-03-2009 Риск и бизнес. Тед Тернер
Риск всегда сопряжен с неизвестностью. Люди, которые органично чувствуют себя в неопределенных ситуациях, отличаются уверенностью в себе и высокой самооценкой. Они чувствуют себя в безопасности в незнакомой обстановке.

(Голосов: 9, Рейтинг: 4.01)

08-03-2009 О кризисе с улыбкой - 2
В то время как западные банки и компании банкротятся из-за невозможности взыскать долги, русские используют такие штуки, как vzaimozachet, schetchik и utyug...

(Голосов: 11, Рейтинг: 4.11)

06-03-2009 Доходное мороженое
У родителей Ирвина Роббинса (Irvine Robbins) была маслобойня "Олимпик" (Olympic Dairy) в городе Такома, штат Калифорния. Из побочной продукции они изготавливали мороженое.

(Голосов: 10, Рейтинг: 4.06)

02-03-2009 Никому не нужный желтый листок
Вы помните времена, когда мы как-то обходились без листочков "Пост-ит"? Вы представляете себе жизнь без них? И тем не менее в самом начале "Пост-ит" практически не пользовались спросом.

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.84)

01-03-2009 Новатор из Federal Express
Личности, обладающие харизмой, всегда точно знают цель, к которой он или она стремятся, способны заставить других поверить в их мечту и последовать за ними. Оптимизм, исходящий от харизматической личности, заражает и воодушевляет последователей.

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

27-02-2009 Инновация как средство достижения успеха
Говард Хед произвел революцию в двух видах спорта. Он совершил это благодаря интуитивному подходу, который редко встречается в бизнесе. Он остался истинным инноватором, который отыскивал новое.

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

26-02-2009 Невероятный крекер
Джек Норуорт и Альбер Тильзер написали свою песенку "Отвезите меня туда, где играют в мяч" в 1908 году, за несколько лет до того, как они действительно увидели бейсбольный матч. Однако они оба любили лакомиться крекерами "Джекс". Поэтому в песенке появились слова: "Купите мне немного арахиса и крекеров "Джекс", и тогда хоть и не возвращайте обратно..."

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

25-02-2009 SONY - история успеха
"Сони" и Акио Морита воспринимаются как воплощение бунтарского духа, В начале 50-х Морита обнаружил, что ярлык "Сделано в Японии" негативно сказывается на объеме продаж в западном мире. Он решил изменить этот имидж, и, игнорируя традиции, отказавшись от карьеры инженера, стал одним из крупнейших торговцев в мире.

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

23-02-2009 Взломать рынок
Создатель Индустрии Оптовой Торговли Сол Прайс говорил: "Товароведение - это не наука, а искусство". Прайс живет, руководствуясь свой философией, и его имя ассоциируется с очень ловкой ценовой стратегией, при помощи которой ему удалось обогнать гигантов торговой индустрии.

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

02-02-2009 О кризисе с улыбкой
Письмо одного генерального директора, генеральному директору другой организации:

"Уважаемый Олег Александрович...

(Голосов: 8, Рейтинг: 3.96)

16-01-2009 Необычные инвестиции
Наряду с традиционными объектами инвестирования, существуют и необычные, способные приносить неплохой доход инвесторам. При этом даже при падении на традиционных рынках их стоимость только растет.

(Голосов: 8, Рейтинг: 3.96)

15-01-2009 "Глупые" идеи
Любая новая идея кажется поначалу странной и даже смешной. Изобретатель караоке в 1971 году всем казался немного сумасшедшим...

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.9)

14-01-2009 Бизнес-тренинги
Эффективное управление персоналом в нетрезвом состоянии.
Как восстановить имидж деловой женщины после корпоративной вечеринки.

(Голосов: 9, Рейтинг: 4.01)

14-01-2009 Угрожающая экология
Тревога общества за состояние окружающей среды часто может угрожать самому существованию бизнеса. История знает множество таких примеров.

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.9)

09-01-2009 Порно и маркетинг
Американская порнозвезда Натали Оливерос (Саванна Сэмсон) выпустила собственную марку вина. Бутылки с ее изображением уже поступили в продажу.

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.9)

08-01-2009 Зачем нужен управленческий учет?
Управленческий учет в последнее время стал настолько модным термином, что не иметь у себя "Управленческий учет" чуть ли не признак "дурного тона". Но, к сожалению, многие руководители, требуя его внедрения, не вполне отдают себе отчет, что установка "программы управленческого учета" никак не приближает их к "светлому будущему".

(Голосов: 9, Рейтинг: 4.01)

06-01-2009 Кто же лучший клиент?
Во сногих случаях на развитие бизнеса существенное влияние оказывает "Сарафанное радио".  Но оказывается, что самые "денежные" покупатели меньше всего склонны рекламировать Ваш бизнес среди своего круга общения.

(Голосов: 10, Рейтинг: 4.06)

05-01-2009 Бизнес на микробизнесе
Магазин Fachgeschaeft в Дюссельдорфе фактически представляет собой набор ячеек, товар в которых принадлежит разным мелким бизнесменам.

(Голосов: 8, Рейтинг: 3.74)

29-12-2008 Сила и слабость брэнда
Брэнды стоят миллиарды... Нужно строить брэнд... Брэнд обеспечивает продажи... Эти мантры знакомы каждому. А вы помните марку своих туфель? галстука?

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.9)

11-12-2008 Профессионал или карьерист?
Объявение: «Требуется финансовый директор, обязанности... требования...» Все. Заработная плата не указана. Обычно, не указывая заработную плату, работодатель преследует единственную цель - найти кандидатов, которые интересуются, в первую очередь, работой, карьерой, самореализацией.

(Голосов: 8, Рейтинг: 3.96)

08-12-2008 Слово - не воробей
«Деньги любят тишину» — поговорка, которая знакома многим. Но, тем не менее, часто случается так, что неосторожно брошенное слово может повлиять на судьбу бизнеса.

(Голосов: 9, Рейтинг: 4.01)

17-11-2008 Как приклеить бирку?
Одного человека для написания бирки мало. А если он в отпуск уйдёт? Нужны двое. Двоим нужен начальник..

(Голосов: 8, Рейтинг: 3.96)

05-11-2008 Парадокс брэнда
Во время запуска на Марс космического аппарата Вояджер, пока информация о его работе постоянно мелькала в новостях, компания Марс ощутила серьезный рост продаж.

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.9)

20-10-2008 Фальстарт и выживание бизнеса
В сентябре 2007 года компания "Мобилнет" запустила новый сервис - "Жалобная книга". Начальные вложения в бизнес были примерно в $400 тысяч. Однако, в таком формате центр так и не вышел в фазу окупаемости.

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

16-10-2008 Переосмысление роли миссии
В том, что у предприятия или организации должна быть сформулирована миссия, уже никто не сомневается. К сожалению, к ее наличию относятся примерно так же как к картине на стене. Она есть и превосходно выглядит, но является совершенно бесполезным имиджевым предметом.

(Голосов: 17, Рейтинг: 3.86)

14-10-2008 Ассоримент и экономика
Каждый розничный продавец скажет, что увеличение ассортимента магазина способствует росту продаж. Каждый отдел сбыта на предприятии скажет, что чем шире продуктовая линейка, тем охотнее с ними работают оптовики..

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

15-09-2008 Уникальный веник
Словосочетанием "теория голубых океанов" сейчас особенно никого не удивишь.  Нишу можно найти даже для банного веника.

(Голосов: 6, Рейтинг: 3.58)

27-08-2008 IQ не играет роли?
Интересное исследование опубликовано в HBR (Harvard Business Review). Авторы исследования вывели для себя новый показатель "Эмоционального интеллекта" EQ.

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

06-08-2008 Денежные агрегаты М1, М2
Для понимания роли процессов девальвации и ревальвации необходимо понимание денежных агрегатов.

(Голосов: 9, Рейтинг: 3.33)

04-08-2008 Мобильная стрижка
Многим людям не хватает времени, чтобы ухаживать за собой. Например, их рабочий день заканчивается намного позже, чем закрываются парикмахерские.

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

30-07-2008 Кто реально управляет производством?
На этот вопрос, казалось бы, существует очевидный ответ. Но вот если взглянуть правде в глаза - реальность может серьезно отличаться от наших представлений о ней. Итак - директор? Главный инженер? Когда я выяснил, как же обстоят дела в реальности, пришлось срочно пересматривать систему планирования и оперативного управления производством.

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

16-07-2008 Примеры формулировки миссии
Как сформулировать свою собственную миссию и видение (Vision)?

Перед тем, как это сделать, рекомендуется взглянуть на то, как формулируют это процветающие компании.

(Голосов: 128, Рейтинг: 4.17)

14-07-2008 Лучший совет в жизни
Генеральный директор и основатель корпорации Viking Range в 1986 году пытался основать собственный бизнес. Он снимал обшарпанную комнатушку в старом здании и не имел ничего, кроме кучи эскизов кухонных плит.

(Голосов: 6, Рейтинг: 3.83)

20-06-2008 Сколько стоит совещание?
Предположим, что руководитель с оплатой труда 1600$ в месяц собирает совещание, которое продлится 1, 5 часа. На совещании будут присутствовать десять человек руководящего состава с оплатой 1000$.

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

18-06-2008 Бережливо ли ваше производство?
При первом прочтении книг о производственной системе корпорации «Тойота» многие говорят о том, что там используется практически все те инструменты, которые и так всем были известны и понятны. Также можно услышать о том, что «бережливое производство» - это всего лишь рациональная организация производственного процесса. На самом деле это не так.

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.66)

16-06-2008 Производственная система "Тойота" и менталитет "Серийного производства"
При первом прочтении книг о производственной системе корпорации «Тойота» многие говорят о том, что там используется практически все те инструменты, которые и так всем были известны и понятны. Также можно услышать о том, что «бережливое производство» - это всего лишь рациональная организация производственного процесса. На самом деле это не так.

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

13-05-2008 Бреттон-Вудская система
БРЕТТОН-ВУДСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА - международная валютная система, сформировавшаяся после второй мировой войны и базировавшаяся на приспособлении национальных валютных систем к валютным системам ведущих в то время государств

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.66)

12-05-2008 Производственная система "Тойота" и традиционный подход к организации производства
Глобализация давно коснулась машиностроения. Предприятия конкурируют между собой как минимум в рамках СНГ, но, чаще всего, уже и в более глобальных пространствах. Признанным образцом для подражания в вопросе эффективного построения производственных и логистических процессов является корпорация Тойота. Сформулированные основателем Тойота принципы организации производства в корне отличаются от традиционных систем организации, например, Генри Форда.

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

07-04-2008 Золотой стандарт
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ - сложившаяся в XIX в. и просуществовавшая до 30-х годов XX в. международная денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента играет золото

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.75)

19-03-2008 Новый интернет
Начинается новое рождение дот комов. Интернет компании снова привлекают огромные инвестиции.

(Голосов: 7, Рейтинг: 3.66)

05-02-2008 Стагфляция
СТАГФЛЯЦИЯ - состояние экономики страны, характеризующееся сочетанием одновременного спада или застоя в производстве с развивающимся процессом инфляции, выражающимся в росте цен.

(Голосов: 4, Рейтинг: 3.66)

21-01-2008 Украина и ВТО

Вопрос об оценке результатов вступления Украины в ВТО, по меньшей мере, запоздал. Последствия вступления Украины в ВТО, на самом деле, можно оценить уже сейчас. Дело в том, что большинство Законов, принятие которых требовала ВТО, уже давно действуют.

(Голосов: 6, Рейтинг: 3.83)

09-01-2008 Инфляция
ИНФЛЯЦИЯ - повышение общего (среднего) уровня цен в экономике. Это не означает, что обязательно повышаются все цены. Даже в периоды высокой инфляции некоторые цены могут оставаться стабильными, а другие - падать.

(Голосов: 5, Рейтинг: 3.55)


Статьи 1 - 111 из 111
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.