Список предметов
Дробянки
11 / 106

ЦАРСТВО ДРОБЯНКИ

Царство дробянки насчитывает около 4500 видов микроскопических, обычно одноклеточных организмов. Они столь малы, что нам трудно даже и представить их действительные размеры. Их измеряют в тысячных долях миллиметра – микронах. В царстве выделяют два отдела: бактерии (от греч. «бактерион»- палочка) и цианобактерии (от лат. «цианос» - голубой, лазурный и греч. «бактерион»).

ЦАРСТВО ДРОБЯНКИ

Царство дробянки налічує близько 4500 видів мікроскопічних, зазвичай одноклітинних організмів. Вони настільки малі, що нам важко навіть і уявити їх дійсні розміри . Їх вимірюють у тисячних частках міліметра - микронах. У царстві виділяють два відділи: бактерії (від грецьк. «бактеріон» - паличка) і ціанобактерії (від лат. «ціанос» - блакитний, блакитний і грецьк. «бактеріон»).0  


 Вирусы | Описание курса | Роль простейших в природе