Список предметов
Аксіоми планіметрії
1 / 50

Поняття аксіоми

Аксіома (грец. Ἀξίωμα «твердження, положення») або постулат - вихідне положення якої-небудь теорії, що приймається в рамках даної теорії істинним без вимоги доказу і використовується при доказі інших її положень, які, в свою чергу, називаються теоремами.

Аксіома - це твердження, яке приймається без доведення.

Призначення аксіом

Щоб робити якісь висновки і наводити докази, потрібно спиратися на якісь твердження. Набір базових тверджень в рамках будь-якої науки або наукової теорії, які приймаються без доказів і становить її основу.

Поняття теореми


Слово «теорема» дослівно з грецької перекладається як «розглядаю, обмірковую».

Теорема - це твердження, яке доводиться. При доказі використовуються як аксіоми, так і раніше доведені теореми.

Формулювання теореми містить умову (це те, що дано) і висновок (те, що повинно бути доведено в теоремі).

Теорема - це твердження, в істинності якого переконуються за допомогою доказу.
Описание курса | Аксіома приналежності точок і прямих