Список предметов
Теорема косинусів і її доказ
31 / 50

Див. також Теорема синусов

Формулювання і доведення теореми косинусів

Теорема косинусів є узагальненням теореми Піфагора для довільного трикутника. 

Формулювання теореми косинусів

Для плоского трикутника зі сторонами a, b, c і кутом α, протилежними стороні a, справедливо співвідношення:

Теорема косинусов

Изображение для пояснения сути теоремы косинусов - квадрат стороны произвольного треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное их произведение на косинус угла между ними

Квадрат одного боку трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін за вирахуванням подвоєного їх твору, помноженого на косинус кута між ними

Корисні формули теореми косинусів:
Полезные формулы теоремы косинусов - сама теорема, нахождение косинуса угла по трем сторонам и нахождение самого угла по трем сторонам треугольника
Як видно із зазначеного вище, за допомогою теореми косинусів можна знайти не тільки сторону трикутника за двома сторонами і кутом між ними, можна, знаючи розміри всіх сторін трикутника, визначити косинуси всіх кутів, а також обчислити величину будь-якого кута трикутника. Обчислення будь-якого кута трикутника по його сторонах є наслідком перетворення формули теореми косинусів.

Доказ теореми косинусів

Теорема Косинусов

Розглянемо довільний трикутник ABC. Припустимо, що нам відома величина боку AC (вона дорівнює нікому числу b), величина боку AB (вона дорівнює нікому числу c) і кут між цими сторонами, величина якого дорівнює α. Знайдемо величину сторони BC (позначивши її довжину через змінну a)

Для доведення теореми косинусів проведемо додаткові побудови. З вершини C на сторону AB опустимо висоту CD.

Знайдемо довжину сторони AB. Як видно з малюнка, в результаті додаткового побудови можна сказати, що

AB = AD + BD

Знайдемо довжину відрізка AD. Виходячи з того, що трикутник ADC є прямокутним, нам відомі довжина його гіпотенузи (b) і кут (α) то величину сторони AD можна знайти із співвідношення його сторін, користуючись властивостями тригонометричних функцій в прямокутному трикутнику: 

AD / AC =   cos α  
звідкі  
AD = AC  cos  α  
AD = b cos  α 

Довжину сторони BD знайдемо як різницю AB і AD
BD = AB - AD 
BD = c − b cos α         

Тепер запишемо теорему Піфагора для двох прямокутних трикутників ADC і BDC:
для трикутника BDC 

CD2 + BD2 = BC2 
для трикутника ADC 
CD2 + AD= AC2 

Звернемо увагу на те, що обидва трикутника мають загальну сторону - CD. Визначимо її довжину для кожного трикутника - винесемо її значення в ліву частину виразу, а решта - в праву.
CD2 = BC2  - BD2 
CD2 = AC-  AD2

Оскільки ліві частини рівнянь (квадрат сторони CD) рівні, то прирівняємо праві частини рівнянь:
BC2  - BD2 =  AC-  AD2 

Виходячи із зроблених раніше обчислень, ми вже знаємо що:
AD = b cos  α 
BD = c − b cos α  
AC = b (за умовою)

А значення сторони BC позначимо як a.  
BC = a  
(Саме його нам і потрібно знайти)

Отримаємо:

BC2  - BD2 =  AC-  AD2   
Замінимо буквені позначення сторін на результати наших обчислень 
a2  - (  c − b cos α  )2  =  b-  ( b cos α  )
перенесемо невідоме значення (а) на ліву сторону, а решта частини рівняння - на праву
a2  = (  c − b cos α  )2  +  b-  ( b cos α  )2 
розкриємо дужки 
a2  =   b+ c 2  - 2c b cos α +  ( b cos α  )2   -  ( b cos α  )2 
отримуємо
a2  =   b+ c 2  - 2bc cos α 
       

Теорема косинусів доведена.

Випадок, коли один з кутів при підставі тупий (і висота падає на продовження основи), повністю аналогічний розглянутому. Косинус | Описание курса | Тригонометричне коло