Список предметов
Пряма призма
44 / 50

Пряма призма


Прямая призма - призма, у которой ребра находятся под приямым углом по отношению к ее основаниям

Пряма призма - призма, у якої бічні ребра перпендикулярні площині основи.

При цьому в основі прямої призми може бути будь-яка геометрична фігура.

Правильна пряма призма - це призма, в основі якої лежить правильний багатокутник.

Наприклад, правильна пряма чотирикутна призма – це паралелепіпед.
Окремим випадком паралелепіпеда є правильна чотирикутна призма - це призма, у якої всі грані рівні - куб..

Властивості прямої призми

  • Основи призми рівні між собою
  • Кожна з бічних граней обов'язково є прямокутником
  • Бічні ребра призми паралельні та рівні між собою
  • Бічні грані правильної призми є рівними прямокутниками.
  • При перетині призми та діагональної площини переріз є паралелограмом.
  • Перпендикулярний переріз лежить перпендикулярно до всіх бокових ребер призми
  • Кути перпендикулярного перерізу - це лінійні кути двогранних кутів при відповідних бічних ребрах
  • Перпендикулярний переріз лежить перпендикулярно до всіх бокових граней
  • Довжина ребра прямої призми дорівнює її висоті.

Формули прямої призми

Прямая многоугольная призма с обозначенными ребром, которое является ее высотой и стороной основания правильного многоугольника
Де:
Ss - площа бічної поверхні прямої призми
Sb - площа основи 
V - об'єм прямої призми
Vn - об'єм прямої призми з правильним багатокутником в основі
Ssn - площа бічної поверхні прямої призми з правильним багатокутником в основі
P - периметр основи
h - висота призми, вона ж - довжина бічного ребра прямої призми
n - для прямої призми, в основі якої лежить правильний багатокутник, кількість сторін правильного багатокутника
a - для прямої призми з правильним багатокутником в основі - довжина сторони правильного багатокутника

Формулы для нахождения объема и площади боковой поверхности прямой призмы и прямой правильной призмы с многоугольником в основании


 Призма. Паралелепіпед. Куб | Описание курса | Правильна чотирикутна призма