Список предметов
Аксіома приналежності точок і прямих
2 / 50

АКСІОМА 1. ВЛАСТИВОСТІ НАЛЕЖНОСТІ ТОЧОК І ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ

Яка б не була пряма, існують точки, що належать цій прямій, і точки, що не належать їй. Через будь-які дві точки можна провести пряму, і тільки одну.

Дане твердження є аксіомою, тобто воно спочатку приймається як вірне і доказу не підлягає.

Коментарi

На малюнку нижче, позначені точки A і B. При цьому точка A належить прямій a, а точка B - не належить.Точки позначені синім кольором, пряма - червоним.

Примітка. Точки на малюнках зазвичай позначаються великими буквами, а прямі - малими.

Якщо точка належить прямій (Мал.1), то короткий запис такий: А ∈ а (читається як: «точка А належить прямій«а»). Якщо точка не належить прямій, то короткий запис такий: В ∉ а (читається як: «точка В не належить прямій а»).

точки, принадлежащие и не принадлежащие прямой на плоскости 


Якщо взяти дві неспівпадаючі точки (А і С), то через них можна провести тільки одну пряму (а), хоча через кожну з цих точок можна провести безліч прямих (Мал.2)

Прямые, проведенные через точку. Через любые две точки можно провести прямую, при этом только одну

Примітка. Коли прямий належать дві точки (в даному випадку A і C), то вона може бути також описана як пряма AC, при цьому потрібно розуміти, що позначення a (мала буква a) і AC відноситься до однієї і тієї ж прямої.
Пояснення. Оскільки через дві точки (див. Аксіому) можна провести тільки одну пряму, то позначень цієї прямої може бути кілька, а сенс залишається тим же самим.

Якщо точки А і С збігаються (на кресленні в цьому випадку одна точка буде позначена двома літерами), то через них можна провести безліч прямих.

Описана вище аксіома є базовою для Евклідовій геометрії. На підставі даної аксіоми будуються докази багатьох теорем. Аксіоми планіметрії | Описание курса | Аксіома розташування точок на прямій