Список предметов
Медіана трикутника
16 / 50

Слово «медіана» перекладається як «рівноподіляюча сторону». Щоб побудувати медіану, треба середину сторони трикутника з'єднати відрізком з протилежною вершиною трикутника. Отриманий відрізок і є медіана трикутника.

Медиана CK произвольного треугольника ABC, которая опущена на сторону AB

Медіана трикутника - відрізок, проведений з вершини трикутника, що з'єднує цю вершину з серединою протилежної сторони трикутника.

На малюнку червоним кольором позначена медіана CK. При цьому вона ділить сторону AB трикутника навпіл, AK = KB.

Властивості медіани

Всі медіани трикутника перетинаються в одній точці, розташованій в площині трикутника і що є його центром ваги.

Произвольный треугольник с обозначенным на нем центром пересечения медиан, который называется центром тяжести (центроидом) треугольника

Для визначення цієї точки досить побудувати дві медіани трикутника, і точка їх перетину належатиме третьої медіані цього трикутника.

 • Точкою перетину медіан трикутника кожна медіана ділиться у відношенні 2:1, рахуючи від вершини трикутника. Тобто довжина відрізка медіани від вершини трикутника до точки перетину медіан становить 2/3 всієї її довжини, а від точки перетину медіан до сторони трикутника - 1/3 її довжини.
 • Медіана розбиває трикутник на два рівновеликих (по площі) трикутника.
 • Трикутник ділиться трьома медианами на шість рівновеликих трикутників.
 • З сегментів, які формують медіани, можна скласти трикутник, площа якого буде дорівнює 3/4 від всього трикутника. Довжини медіан задовольняють нерівності трикутника.
 • У прямокутному трикутнику медіана, проведена з вершини з прямим кутом, дорівнює половині гіпотенузи.
 • Більшій стороні трикутника відповідає менша медіана.
 • У рівнобедреного трикутника медіана, бісектриса і висота, проведені до основи трикутника, збігаються.
 • У рівностороннього трикутника всі три «помітні» лінії (висота, бісектриса і медіана) збігаються і три «помітні» точки (точки ортоцентра, центру ваги і центру вписаного і описаного кіл) знаходяться в одній точці перетину «помітних» ліній, тобто теж збігаються.

Середня лінія трикутника

Відрізок, проведений через основи двох будь-яких медіан трикутника, є його середньою лінією.

Средняя линия треугольника соединяет две точки концов медиан, лежащих на сторонах треугольника

Середня лінія трикутника з'єднує дві точки решт медіан, що лежать на сторонах трикутника

Середня лінія трикутника завжди паралельна тій стороні трикутника, з якої вона не має спільних точок.
Середня лінія трикутника дорівнює половині довжини того боку трикутника, якої вона паралельна.

Формули медіани довільного трикутника

Медианы, проведенные к сторонам произвольного треугольника с обозначением символами длины каждого отрезка
Формулы расчета длины медианы произвольного треугольника через длины его сторон и других медиан. Формулы нахождения площади треугольника через медианы и стороны через медианы
 • Довжина медіани, проведеної до сторони довільного трикутника дорівнює половині квадратного кореня з подвоєною суми квадратів двох інших сторін з якої вирахувано квадрат боку, до якої проведена медіана (Формула 1)
 • Сума квадратів медіан трикутника дорівнює 3/4 суми квадратів його сторін (Формула 2)
 • Довжина сторони трикутника дорівнює 2/3 квадратного кореня з подвоєною суми квадратів медіан, проведених до двох інших його сторонам за вирахуванням квадрата медіани, проведеної до шуканої стороні (Формула 3)
 • Площа трикутника можна знайти через довжини його медіан, використовуючи значення напівсуми довжин медіан (Формули 4 та 5) Площа трикутника | Описание курса | Як знайти довжину медіани трикутника