Список предметов
Существование треугольника, равного данному
9 / 191

АКСИОМА 8

СУЩЕСТВОВАНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА РАВНОГО ДАННОМУ

Каков бы ни был треугольник, существует равный ему треугольник в заданном расположении относительно данной полупрямой.

Задав любое направление прямой, на ней можно всегда построить треугольник, равный данному.

Два треугольника могут отличаться друг от друга по длине сторон, по градусной мере углов, но их расположение на плоскости (ориентация) не влияет на равенство или неравенство треугольников.

Треугольники называются равными, если у них соответствующие углы равны.

АКСІОМА 8

ІСНУВАННЯ ТРИКУТНИКА РІВНОГО ДАНОМУ

Який би не був трикутник, існує рівний йому трикутник в заданому розташуванні відносно даної полупрямої.

Задавши будь-який напрямок прямої, на ній можна завжди побудувати трикутник, рівний даному.

Два трикутника можуть відрізнятися один від одного за довжиною сторін, по градусній мірі кутів, але їх розташування на площині (орієнтація) не впливає на рівність чи нерівність трикутників.

Трикутники називаються рівними, якщо у них відповідні кути рівні.

У равных треугольников против соответствующих сторон лежат соответствующие углы.

На рис. приведены равные треугольники, но по-разному ориентированные на плоскости.

У равных треугольников периметры тоже равны.

У рівних трикутників проти відповідних сторін лежать відповідні кути.

На мал. наведені рівні трикутники, але по-різному орієнтовані на площині.

У рівних трикутників периметри теж рівні.


Равные треугольники с отмеченными углами

0  


 Аксиома свойств откладывания углов | Описание курса | Свойство параллельных прямых